فایبر سمنت برد,صفحات سیمانی مسطح شده با الیاف سلولز

پانل سیمانی الیاف دار (فایبر سمنت برد) چیست ؟

صفحات سیمانی مصلح شده با الیاف که با نام فایبر سمنت ، سمنت برد یا صفحات سیمانی الیاف دار شناخته می شوند . مخلوطی هستند همگن از سیمان پرتلند ، سیلیس و  الیاف که در فرایند پیچیده به نام ماشین هات چک Hatschek  ساخته شده و فرایند عمل آوری آنها ( Curing  ) یا به صورت هوا خشک و یا با دستگاه اتو کلاو Autoclave انجام می شود . البته روش های تولید دیگری نیز وجود دارد که از جمله به روش Flow On  میتوان اشاره کرد که در کشور ما به دلیل حجم کم سرمایه گذاری و آسان بودن فرایند تولید از آن استقبال شده است .
در میان بسیاری از مصرف کنندگان کلمه ی ”فایبر سمنت برد” و ”سمنت برد” به یک معنی تعریف شده و بسیاری بر این باورند که سمنت برد فقط عبارتی است کوتاه شده. اما واقعیت امر این است سمنت برد در زبان انگلیسی به معنی صفحه سیمانی است و ھر صفحه ای که از جنس سیمان باشد را می توان سمنت برد نامید. سمنت برد ھا می توانند حاوی الیاف و فیبر ھای چوب،فیبر ھای شیشه، فیبر ھای معدنی مانند کلسیم سیلیکات، فیبر ھای آلی مانند سلولوز، و یا ترکیبی از این مواد باشند. به آن دسته از سمنت برد ھایی که حاوی این الیاف ھستند، فایبر سمنت برد یا ھمان صفحات سیمانی الیافدار گفته می شود.

آنچه در ایران به نام فایبر سمنت برد و یا سمنت برد بفروش میرسد عمدتا بر سه نوع سمنت برد حاوی مش فایبرگلاس، سمنت برد سلولوزی.، و فایبر سمنت برد کلسیم سیلیکاتی است. اگرچه تمامی این صفحات خاصیت ضد آتش بودن و ضد آب بودن را دارا می باشند، اما فایبر سمنت برد ھای کلسیم سیلیکاتی از دیگر نوع ھا سبک تر بوده و تحمل آتش ١١٠٠ درجه را نیز دارا میباشد که فایبر سمنت برد ھای دیگر این توانایی ھا را ندارند.

دانسیته محصولات تولید شده ی داخلی به صورت عمومی ۱۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است . برای بدست آوردن وزن هر مترمربع از ضخامتهای مختلف میتوان از فرمول زیر استفاده نمود . 

۱۵۰۰ * ( T ) = X   kg /M2 

در این فرمول T  به معنای ضخامت است که به واحد متر تبدیل شده . به عنوان مثال فایبر سمنت برد با ضخامت ۱۰ میلی متر با تبدیل به متر می شود  ۰.۰۱  

۱۵۰۰ *۰ .۰۱ = ۱۵ kg /M2  

به عنوان مثال وزن تقریبی هر متر مربع فایبر سمنت برد با ضخامت ۱۰ میلی متر برابر ۱۵ کیلوگرم است . وزن یک ورق کامل برابر است با ضرب این عدد در ۲.۸۸ . بنابر این یک ورق کامل با ضخامت ۱۰ میلی متر ۴۳ کیلوگرم وزن دارد .